ENDOPEPTDYDAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENDOPEPTDYDAZY

ENDOPEPTDYDAZY- enzymy proteolityczne biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania pepydowe wewnątrz łańcucha polipeptydowego.
Należy do nich np. pepsyna i trypsyna. Rozbijają one łańcuch polipeptydowy na krótsze fragmenty, które w dalszych etapach trawione są przez egzopeptydazy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.