ENDOLIMFA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENDOLIMFA

śródchtonka; wodnista ciecz wypełniająca błędnik błoniasty ucha wewnętrznego (przewody półkoliste, woreczek, łagiewkę i przewód ślimakowy). Ruchy endolimfy powodują podrażnienie zakończeń nerwu przedsionkowo ślimakowego w błędniku, w efekcie powstają wrażenia słuchowe. Endolimfa warunkuje prawidłową czynność narządu słuchu i narządu równowagi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.