ENDOGENNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENDOGENNY

w biochemii określenie związków, które organizm sam wytwarza (np. większość aminokwasów, lipidy). W naukach biologicznych określenie tożsame z wewnątrz-pochodny, wewnątrzustrojowy. W psychiatrii pod pojęciem psychozy endogennej rozumie się grupę chorób psychicznych (schizofrenia, choroby afektywne), których etiologia nie jest wyjaśniona, a prawdopodobnie są związane z uwarunkowaniami genetycznymi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.