ENDOCYTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENDOCYTOZA

transport większych cząsteczek do wnętrza komórki. Istnieje kilka rodzajów endocytozy: fagocytoza, pinocytoza i endocytoza receptorowa (adsorpcyjna). W wyniku fagocytozy, którą można dosłownie nazwać pożywianiem się komórek - pochłania ona cząstki pożywienia lub bakterie (np. przez leukocyty krwi). Proces ten polega na otaczaniu pochłanianych cząstek przez mikrofałdy błony komórkowej i utworzeniu wokół nich wakuoli (fagosom). Gdy cząstki są całkowicie otoczone, wakuola przemieszcza się do wnętrza komórki, po czym zlewa się z lizosomami i następuje rozkład pochłoniętego materiału. Pinocytoza - to pochłanianie cząsteczek lub płynów przez komórkę. Błona komórkowa uwypukla się do wewnątrz zamykając cząsteczkę stałą lub roztwór potem ponownie się wyprostowuje tworząc pęcherzyk wewnątrz komórki (pęcherzyk pinoctarny). Mechanizm ten mogący brać udział w transporcie leków jest zależny od energii. W endocytozie receptorowej specyficznej (adsorpcyjnej) - białka lub cząstki łączą się z receptorami białkowymi zlokalizowanymi w błonie komórkowej. W miejscach tych tworzą się pęcherzyki opłaszczone siecią białkową, następnie w cytoplazmie tracą białkową otoczkę stając się endosomem (cząsteczki nie są już związane z receptorem) i rozpadają się na pęcherzyki zawierające receptory (powracają do błony) oraz drugie, zawierające wchłonięte cząstki, zlewające się lizosomami, gdzie zostają przetworzone do substancji mogących być wykorzystanymi przez komórkę.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.