ENDEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENDEMIA

występowanie tej samej choroby wśród ludności na określonym terenie (teren endemiczny). Liczba zachorowań utrzymuje się przez wiele lat na stałym poziomie. Związane jest to często ze stałymi warunkami środowiskowymi (klimatyczne, biologiczne, warunki sanitarne, zanieczyszczenia) sprzyjającymi zachorowaniom. Przebieg zachorowań w rejonach E. jest z reguły lżejszy niż tych samych jednostek chorobowych w innych rejonach. Ma to związek z większą, nabytą przez populację przez lata, odpornością na czynnik wywołujący chorobę.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.