ENCEFALOPATIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENCEFALOPATIA

nieswoiste uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego spowodowane działaniem różnorodnych czynników patogennych. Szczególnym przypadkiem E., w którym występują przede wszystkim zaburzenia w zakresie uczuć, jest charakteropatia. Encefalopatia bokserów - pojawia się u osób profesjonalnie uprawiających boks. Cechuje się zanikiem komórek nerwowych mózgu, powstawaniem licznych zmian zwyrodnieniowych włókien nerwowych i w efekcie postępującym otępieniem. Encefalopatia cytomegaliczna wrodzona - pojawia się u noworodków i płodów zakażonym wirusem cytomegalii. Zmiany w mózgu mogą doprowadzić do śmierci płodu lub ciężkich wad wrodzonych (małoocze, ślepota, głuchota i wodogłowie). Encefalopatia nadciśnieniowa - pojawia się w zaawansowanym nadciśnieniu tętniczym. Objawia się bólami głowy, sennością, ślepotą, drgawkami i wymiotami. Jej podłożem jest rozlany skurcz drobnych naczyń krwionośnych lub utrata szczelności bariery krewmózg w wyniku zaburzeń autoregulacji krążenia mózgowego. Encefalopatia ołówkowa - występuje w przebiegu przewlekłego zatrucia ołowiem i wynika ze skurczu naczyń mózgowych. Objawia się bezsennością, drgawkami, zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i psychicznymi. Encefalopatia pourazowa - jest wynikiem uszkodzenia różnych struktur mózgu powstałych w wyniku urazu - objawy ogniskowe (porażenia, niedowłady, afazja, zaburzenia czucia). Wyrazem E. pourazowej może być padaczka pourazowa, choroba Parkinsona, zespół psychoorganiczny otępienny lub tzw. amnestyczny zespół Korsakowa. Encefalopatia gąbczasta - choroba Creutzfeldta-Jacoba; śmiertelna i nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, wywoływana przez zakaźne cząsteczki białkowe zwane pnonami. Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń, zachodzących w neuronach, prowadzących do powstania uszkodzeń mózgu. Encefalopatia wątrobowa (wrotna) - jest wynikiem uszkodzenia wątroby i powstaniem krążenia obocznego (omijającego) łączącego żyłę wrotną z krążeniem układowym bez udziału wątroby. Substancje toksyczne dla mózgu, wchłaniane z jelit nie są przez wątrobę wychwytywane, a poprzez krążenie oboczne dostają się do krążenia mózgowego. Głównym objawem są zaburzenia osobowości. Podobnie na skutek zatrucia organizmu toksynami, które nie mogą być wydalane przez nerki w przypadku ich niewydolności, dochodzić może do encefalopatii mocznicowej. Ustępuje ona lub zmniejsza nasilenia podczas leczenia dializami, jednakże same dializy mogą spowodować liczne zaburzenia psychiczne i neurologiczne. Encefalopatia Wernickiego choroba Wernickiego; pojawia się w przewlekłym alkoholizmie oraz innych chorobach przebiegających z wyniszczeniem (np. beri-beri, rak żołądka). Przyczyną jest niedobór witaminy B, wywołany nieprawidłowym odżywianiem. Objawia się porażeniami mięśni okoruchowych (zez), oczopląsem, sennością, drżeniem, niezbornością i zaburzeniami psychicznymi (zamroczenie, apatia, stany lękowe i majaczeniowe, zespół Korsakowa). Nieleczona kończy się śmiercią.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.