ENCEFALOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENCEFALOGRAFIA

metoda badania układu komorowego i przestrzeni podpajęczej mózgu, po podaniu środka kontrastowego lub gazu do przestrzeni płynowych centralnego układu nerwowego (nakłucie lędźwiowe, potyliczne). Obarczona dużą liczbą, często bardzo poważnych powikłań. Jest metodą historyczną, została całkowicie wyparta przez tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.