ENANCJOMERY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ENANCJOMERY

cząsteczki stanowiące wzajemnie swoje lustrzane odbicie. Jedna forma nosi nazwę D, a druga L. W organizmach żywych występują prawie wyłącznie L-aminokwasy. Wyjątkiem są D-aminokwasy znajdowane w antybiotykach wytwarzanych przez grzyby. Wiele substancji leczniczych wywiera pożądane działanie jedynie w jednej z form enancjomerycznych. Ważnym jest, aby odpowiednie technologie umożliwiały uzyskanie jedynie odpowiedniej formy, druga może nie wywierać działania leczniczego, a nawet być toksyczna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.