EMULSJE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EMULSJE

układ dwóch nie mieszających się cieczy wytworzony w obecności emulgatora. Wiele leków w postaci płynnej, w której substancja lecznicza zawieszona jest w wodzie, powstaje przy użyciu gumy arabskiej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.