EMPATIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EMPATIA

zdolność do wnikania, odczuwania i pełnego zrozumienia przeżyć drugiego człowieka. Radykalni psychoanalitycy (np. Freud) utrzymywali, iż każde identyfikowanie się z określonym obiektem w procesie E. powoduje utratę tożsamości. Inni uważają, że zdolność do E. pozytywnie wpływa na kształtowanie takich cech charakteru, jak życzliwość, serdeczność czy zainteresowanie sprawami innych. Z pewnością E. stanowi pierwszy etap komunikacji międzyludzkiej, która zachodzi między matką a dzieckiem w okresie niemowlęcym. Neurobiolodzy przypisali konkretne obszary w mózgu odpowiedzialne za E. E. działa automatycznie (nie zastanawiamy się czy jest odczuwalna czy nie). Psychopaci i recydywiści mają ograniczoną zdolność współodczuwania. Zadają komuś cierpienie, gdyż brak im naturalnego hamulca umożliwiającego odczuwanie jakiegoś rodzaju bólu razem z ofiarą. Nadmiar E. może prowadzić do nadmiernego koncentrowania się na uczuciach innych osób, a ludzie tacy są nadmiernie ulegli i nie potrafią odmawiać.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.