EMOCJE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EMOCJE

procesy psychiczne wyrażające stosunek człowieka do otoczenia oraz siebie samego. Procesy E. charakteryzują się różnym natężeniem (silne, słabe, gwałtowne), znakiem (pozytywne - przyjemne, negatywne - nieprzyjemne), kierunkiem (od obiektu - ucieczka, cło obiektu - przybliżenie) oraz treścią (strach, gniew i inne). Procesom E. towarzyszą zwykle zmiany somatyczne (zmiana akcji serca, częstości oddechów). Wyrażane są zewnętrznie w najróżniejszy sposób: gestami, mimiką czy tonem głosu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.