EMBOLIZACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EMBOLIZACJA

jedna z metod radiologii interwencyjnej (zabiegowej), polegająca na wprowadzeniu przez cewnik materiału wywołującego zakrzep w miejscu podania. Cewnik wprowadza się najczęściej poprzez tętnicę udową i pod kontrolą rentgenowską przemieszcza w miejsce docelowe. Zakrzep zamyka krążenie w obszarze zaopatrywanym przez cewnikowane naczynie (np. guz nowotworowy, tętniak). Embolizację stosuje się do zatrzymania krwawienia z uszkodzonej tętnicy, naczyniaka lub tętniaka, do leczenia nowotworów lub jako przygotowanie do operacji narządu mogącej wiązać się z masywnym krwawieniem. Embolizacja paliatywna nie lecząc, zmniejsza wielkość guza, łagodząc objawy i wydłużając życie (nieoperacyjne nowotwory płuc, pęcherza moczowego, dróg rodnych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.