EMBOLEKTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EMBOLEKTOMIA

chirurgiczne usunięcie czopu zatorowego z tętnic; często w celu ratowania życia jest wykonywany w trybie nagłym (np. zator tętnicy płucnej). Otwiera się tętnicę i wprowadza cewnik zakończony balonem, poza miejsce zamknięcia naczynia przez zator lub zakrzepicę. Po napełnieniu balon usuwa się wraz z masą zamykającą naczynie. Niekiedy możliwe jest przeprowadzenie zabiegu metodą radiologii interwencyjnej przy użyciu wprowadzonego do tętnicy specjalnego cewnika zakończonego balonikiem.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.