ELIPTOCYTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELIPTOCYTOZA

ELIPTOCYTOZA-zaburzenie budowy białek błony czerwonych ciałek krwi, co powoduje zmianę ich kształtu na owalny lub eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami powodującą nasilone niszczenie krwinek w śledzionie z niedokrwistością i żółtaczką. Postacie choroby o ciężkim przebiegu wymagają usunięcia powiększonej śledziony (splenektomia).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.