ELIMINACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELIMINACJA

usuwanie; w organizmach żywych metabolizm jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i usuwania produktów (najczęściej ubocznych). Drogi E. są różne, zależne od poziomu (wewnątrzkomórkowy, tkankowy, narządów)' lub całościowy). Może odbywać się na drodze prostych procesów fizycznych (np. dyfuzja) lub skomplikowanych czynności biologicznych (np. egzocytoza) z wykorzystaniem energii. Eliminacja leków usuwanie leków z organizmu; jest sumą różnych procesów metabolicznych i wydalania. Metabolizm to proces przemian chemicznych leku, a jego głównym umiejscowieniem jest wątroba. Niekiedy dopiero przemiany metaboliczne zmieniają podaną substancję nieaktywną (prolek) w aktywną. Niektóre leki (amfetamina, fenobarbital, chinidyna) są modyfikowane chemicznie na drodze reakcji tzw. niesyntetycznych: redukcję, utlenianie, hydrolizę lub ich kombinację. W reakcjach syntetycznych (sprzęgania) lek łączy się z endogennym substratem takim jak: aminokwas lub kwas glukuronowy (kwas salicylowy, morfina). Powstaje zwykle substancja biologicznie nieaktywna, łatwo przesączająca się przez kłębuszki nerkowe i w efekcie zostaje wydalona z moczem lub jest wydzielana do żółci i wydalana z kałem. U noworodków wątroba jest niedojrzała, stąd wynikają trudności z metabolizmem leków. Podobnie zmiany zanikowe wielu narządów w wieku starszym zmniejszają wydolność metabolicznych szlaków przemiany leków i innych substancji toksycznych. Między poszczególnymi osobnikami również istnieją różnice w aktywności enzymów metabolizujących leki, stąd konieczność indywidualnego dostosowania dawek. W dawkowaniu leków brać należy pod uwagę fakt, że niekiedy w metabolizmie różnych leków podawanych jednocześnie wykorzystywane są te same szlaki metaboliczne, co zmniejsza wydolność eliminacji poszczególnych substancji. Proces, w którym leki są eliminowane bez zmiany ich formy chemicznej to wydalanie. Nerki są odpowiedzialne za wydalanie substancji (leków) rozpuszczalnych w wodzie, większość pozostałych związków chemicznych usuwana jest przez wątrobę, z żółcią. Inne drogi wydalania mają małe znaczenie np. błona śluzowa jelit, drogi oddechowe, ślina, pot, mleko (nieistotne dla matki, lecz może mieć znaczenie dla dziecka). Wyjątkiem są wziewne środki do znieczulenia ogólnego, które są wydalane z wydychanym powietrzem.

Zobacz również, zioła ELIMINACJA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.