ELEKTROWSTRZĄSY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROWSTRZĄSY

metoda lecznicza stosowana w psychiatrii (depresja, schizofrenia), polegająca na wywoływaniu prądem elektrycznym (przez elektrody umiejscowione na głowie) terapeutycznych napadów drgawkowych. Przeprowadza się je z zastosowaniem znieczulenia ogólnego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.