ELEKTROSTYMULACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROSTYMULACJA

metoda zwalczania bólu przewlekłego polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu pobudzenia ruchowego oraz bólowego. Elektrody umieszcza się na skórze, ale mogą być wszczepiane do ośrodkowego układu nerwowego. Nie stwierdza się działań ubocznych oraz niekorzystnych. Przeciwwskazaniem jest posiadanie rozrusznika serca. W kardiologii, rytmiczne drażnienie serca bodźcem elektrycznym przekraczającym próg jego pobudliwości, stosowane jest do sztucznego pobudzania serca w zaburzeniach rytmu. Ze względu na miejsce przyłożenia elektrod rozróżniamy E. zewnętrzną (elektrody na klatce piersiowej - w zabiegach resuscytacyjnych), przełykową, endokawitarną (śródsercową - elektrody wszczepione do serca) i nasierdziową (elektrody naszyte na serce). W stymulacji czasowej rozrusznik (stymulator) znajduje się na zewnątrz chorego. Ta metoda stosowana jest w leczeniu ostrych zaburzeń rytmu, które rokują szybkie ustąpienie. W E. trwałej rozrusznik jest wszyty do ciała chorego. Elektrodę taką można wszyć lub wprowadzić przez żyłę do jamy serca. E. jest też metodą leczniczą w psychiatrii, polegającą na stosowaniu podwstrząsowych dawek prądu przez krótki okres czasu, przy zastosowaniu elektrod umieszczonych na skórze głowy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.