ELEKTRORETINOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTRORETINOGRAFIA

ERG; zapis potencjału czynnościowego siatkówki (elektroretinogram) powstającego po zadziałaniu krótkotrwałego bodźca świetlnego. Elektrody umieszcza się na rogówce i skórze powiek. Wykres zmian w postaci elektroretinogramu jest pomocny w analizowaniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.