ELEKTROOKULOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROOKULOGRAFIA

EOG; metoda diagnozowania okulistycznego polegająca na badaniu zmian potencjałów spoczynkowych powstających w siatkówce, podczas ruchów gałek ocznych i adaptacji do ciemności i światła. Elektrody umieszczone są na skórze w kątach oczu. Daje możliwość oceny zmian zwyrodnieniowych powstałych w wyniku zaburzeń naczyniowych, cukrzycy, urazów czy chorób plamki żółtej. Graficznym zapisem badania jest elektrookulogram. Odmianą badania jest elektronystagmogram (ENG) wykonywany przy ocenie oczopląsu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.