ELEKTROMIOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROMIOGRAFIA

EMG; polega na rejestracji procesów elektrycznych w mięśniu z możliwością ich oceny w programie komputerowym podczas wprowadzania elektrody igłowej do mięśnia będącego w stanie spoczynku oraz w czasie jego skurczu. W zdrowym, rozluźnionym mięśniu spoczynku panuje cisza elektryczna, podczas skurczu pojawiają się potencjały czynnościowe. W warunkach chorobowych (choroby mięśni lub układu nerwowego) pojawiają się nieprawidłowe reakcje mięśni na wkłucie igły i bodziec nerwowy. E. pomaga w diagnozowaniu chorób, ich nasilenia i dokładnego umiejscowienia choroby w układzie nerwowym. Podobnie badać można przewodzenie bodźców czuciowych (badanie przewodnictwa nerwowego).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.