ELEKTROLITY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROLITY

substancje rozpuszczające się w wodzie z uwolnieniem jonów, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. W organizmie człowieka najważniejszą rolę odgrywają jony sodu, potasu, wapnia i magnezu. Są odpowiedzialne za równowagę kwasowo-zasadową i osmotyczną w organizmie oraz
uczestniczą w procesach przemiany materii, często jako składnik enzymów. Od ich stężeń zależy ilość wody zawarta w danym przedziale (wewnątrz-, zewnątrzkomórkowy) m.in. objętość krwi.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.