ELEKTROKARDIOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROKARDIOGRAFIA

EKG; metoda zapisu elektrycznej aktywności serca (elektrokar-diogram), po jej elektronicznym wzmocnieniu, za pomocą umiejscowionych na powierzchni ciała elektrod. W zależności od miejsca ich umocowania (odprowadzenia kończynowe, przedsercowe) uzyskany obraz jest nieco inny, charakterystyczny dla miejsca. Elektrokardiografia metodą Holtera polega na 24 godzinnym monitorowaniu czynności elektrycznej serca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.