ELEKTROFOREZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROFOREZA

ELEKTROFOREZA-zjawisko polegające na ruchu jednoimiennie naładowanych cząsteczek fazy rozproszonej w polu elektrycznym względem fazy rozpraszającej, wykorzystywane do rozdzielania związków chemicznych posiadających ładunek elektryczny np. białek. Istota rozdziału polega na różnicy szybkości wędrówki cząsteczek w polu elektrycznym. Szybkość ta zależna jest od wielkości pola elektrycznego, ładunku cząsteczki, jej wielkości, kształtu i stopnia uwodnienia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.