ELEKTROENCEFALOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTROENCEFALOGRAFIA

EEG; zapis napięcia i częstotliwości czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie elektrycznych zmian w mózgu towarzyszących padaczce, zaburzeniom snu oraz uszkodzeniom metabolicznym lub anatomicznym. W zapisie poszukuje się asymetrii między dwiema półkulami, nadmiernego zwolnienia i nieprawidłowego kształtu fal. Gdy analizę uzyskanych danych przeprowadza się z wykorzystaniem komputera można oceniać reakcję mózgu na bodźce wzrokowe, słuchowe bądź czuciowe - aktywują one odpowiednie drogi neuroanatomiczne wyzwalając elektryczną odpowiedź kory mózgowej (potencjały wywołane). Potencjały te są szczególnie użyteczne do wykrywania zmian w chorobach clemielinizacyjnych (np. stwardnienie rozsiane) i badaniu układu czuciowego u dzieci. W padaczce mózg wysyła nieprawidłowe fale o charakterystycznym obrazie. Najbardziej regularne, prawidłowe zmiany potencjału elektrycznego, zwane falami alfa, pochodzą głównie z ośrodków wzrokowych w płacie potylicznym, wysyłane są w stanie całkowitego spoczynku, przy zamkniętych oczach.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.