ELEKTRODA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELEKTRODA

część przewodnika, przez którą dopływa lub odpływa prąd elektryczny do danego ośrodka. E. odniesienia to E. bierna o potencjale zbliżonym do zera, względem, której mierzone są potencjały pod elektrodami czynnymi (np. w EKG lub EEG).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.