ELASTAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ELASTAZA

enzym proteolityczny hydrolizujący elastynę włókien sprężystych tkanki łącznej.
E. występuje w dużej ilości w makrofagach, komórkach tucznych i granulocytach. W osoczu znajduje się naturalny inhibitor E. Przy genetycznie uwarunkowanym niedoborze inhibitora (pierwotna rozedma płuc) E. z makrofagów w otoczeniu pęcherzyków płucnych powoduje rozpad włókien elastycznych, pęcherzyki płucne łączą się w duże, workowate przestrzenie i z powodu ograniczenia wentylacji rozwija się niewydolność oddechowa.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.