EKSTRASYSTOLIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSTRASYSTOLIA

skurcze dodatkowe, rodzaj niemiarowości pracy serca, charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w różnej fazie cyklu elektrycznego, pojedynczych lub mnogich. Pobudzenia mogą powstawać w różnych miejscach układu bodźcowo przewodzącego serca (przedsionkowe, komorowe). Niektóre skurcze będące wynikiem tych pobudzeń mogą prowadzić do niebezpiecznych powikłań (częstoskurcze napadowe, migotanie komór). Przyczyną powstawania E. mogą być: nadmierne pobudzenie autonomicznego układu nerwowego (np. stres), niektóre leki (np. glikozydy nasercowe, adrenalina, atropina), palenie tytoniu, używki, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcia, przepuklina roztworu przełykowego), choroby serca (kardiomiopatie, niedokrwienie, wady, zapalenie). W diagnostyce największą rolę spełnia EKG.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.