EKSTAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSTAZA

uczucie wielkiej radości i szczęścia oraz zachwytu z zamknięciem w sobie i ograniczeniem ekspresji słownej i ruchowej. Niekiedy towarzyszą jej zaburzenia świadomości i halucynacje. Może występować w padaczce, histerii, zatruciach, chorobach psychicznych i u osób skłonnych do mistycyzmu religijnego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.