EKSPRESJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSPRESJA

zewnętrzne wyrażanie przeżyć, zwłaszcza emocji za pomocą wypowiedzi, gestów i mimiki. Również wyraźne podkreślanie własnych przeżyć i staranie się o przekazanie ich na zewnątrz. Zmiany lub zanik E. mogą być symptomem rozwoju choroby psychicznej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.