EKSPOZYCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSPOZYCJA

poddanie działaniu promieniowania jonizującego organizmów żywych w celach badawczych lub leczniczych. E. poddaje się również błony i substancje rentgenowskie. E. może być przypadkowa lub przewidywana np. w związku z wykonywaną pracą (technicy radiologiczni). Wielkość E. ma bezpośredni wpływ na efekt biologiczny promieniowania, dlatego stosuje się wiele metod profilaktycznych celem jej zmniejszenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.