EKSPERYMENT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSPERYMENT

doświadczenie naukowe, metoda badawcza, której celem jest przeprowadzenie obserwacji zjawiska. Po stworzeniu właściwych warunków dla osiągnięcia celu eksperymentu, następuje ocena jego wyników.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.