EKSON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKSON

rejony mRNA kodujące (ulegające ekspresji). Ich istnienie jest wynikiem faktu, że w genach sekwencje kodujące są nieciągłe, tzn. są poprzedzielane długimi sekwencjami zasad, które nie kodują aminokwasów wchodzących w skład końcowego produktu białkowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.