EKRAN RENTGENOWSKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKRAN RENTGENOWSKI

ekran fluoroskopowy; płyta pokryta cienką warstwą fluoryzującą, która pod wpływem promieniowania X wysyła światło widzialne celem uzyskania obrazu prześwietlanego obiektu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.