EKRAN OCHRONNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKRAN OCHRONNY

urządzenie pochłaniające lub odbijające promieniowanie jonizujące, umiejscowione pomiędzy jego źródłem, a osobą pracującą. Ekrany ochronne zbudowane są z materiałów zawierających ołów, żelazo lub baryt.
Zobacz również, zioła EKRAN OCHRONNY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.