EKOSYSTEM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EKOSYSTEM

podstawowa jednostka funkcjonalna w przyrodzie; jest układem złożonym z biocenozy i biotopu (jej nieożywionego środowiska), w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii np. las, jezioro.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.