EIKOZANOIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EIKOZANOIDY

związki powstające w wyniku rozpadu enzymatycznego niektórych kwasów tłuszczowych. W wyniku działania enzymów powstają z nich prostanoidy (prostaglandyny i tromboksany), leukotrieny i inne substancje biologicznie aktywne. E. pośredniczą w działaniu wielu hormonów oraz wywierają niezależne miejscowe działanie regulacyjne. Ogólnoustrojowe działanie przejawia się: regulacją krzepnięcia krwi, ciśnienia, funkcji układu nerwowego, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, nerek i narządów rozrodczych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.