EGZOPEPTYDAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EGZOPEPTYDAZY

enzymy proteolityczne biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania peptydowe pomiędzy ostatnim aminokwasem w łańcuchu, a resztą np. karboksypeptdydazy trzustkowe odszczepiają od łańcucha polipeptydowego aminokwasy z wolną grupą karboksylową (jest to kolejny etap trawienia białek przy udziale enzymów trzustkowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.