EGZOERGICZNE PROCESY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EGZOERGICZNE PROCESY

EGZOERGICZNE PROCESY reakcje chemiczne, podczas których energia wiązań chemicznych zostaje uwolniona. Należą do nich reakcje metaboliczne służące odzyskaniu zmagazynowanej energii potrzebnej dla procesów służących utrzymaniu homeostazy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.