EGZOENZYMY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EGZOENZYMY

enzymy działające poza wytwarzającymi je komórkami. Najczęściej produkowane są w formie nieaktywnej (proenzymy) i dopiero w miejscu docelowym ulegają aktywacji (najczęściej wskutek działania czynników lokalnego środowiska). Przykładem są enzymy trawienne przewodu pokarmowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.