EGOTYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EGOTYZM

tendencja do nadmiernego zajmowania się własną osobą, kierowania zainteresowania na siebie. W odróżnieniu od egoizmu nie prowadzi do szkodzenia innym osobom. Bywa objawem charakteropatii starczej, chory jest zaabsorbowany jedynie sprawami osobistymi i ma poczucie nieomylności w sądach i poczynaniach, co często powoduje konflikty z otoczeniem. Nierzadko prowadzi do wybitnego skąpstwa i zaniku uczuciowości wyższej, obniżenia hamulców popędowych (niekiedy ze wzmożonym popędem seksualnym - lubieżny starzec).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.