EGOCENTRYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EGOCENTRYZM

EGOCENTRYZM- rodzaj myślenia i postawy polegający na ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny dla dzieci na pewnych etapach rozwoju, a u dorosłych prowadzi do niezdolności do kierowania się w postępowaniu racjami społecznymi i dobrem innych ludzi. Zwykle dotyczy osób o niedojrzałej osobowości.

Różnica między egocentryzmem, a ego-izmem jest bardzo płynna i trudna do zauważenia. Egoista (samolub) poprzez myślenie tylko o sobie, wysuwa własny interes nad dobro innych ludzi, krzywdząc nie tylko siebie, lecz również innych członków społeczeństwa. W przeciwieństwie do egoisty, egocentryk wyrządza krzywdę przede wszystkim samemu sobie, myśląc, że wszystko dzieje się wokół niego i jest wyjątkowo ważny. Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm (bezinteresowna troska o bliźniego).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.