EFEKT CIEPLARNIANY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EFEKT CIEPLARNIANY

rezultat działania gazów cieplarnianych tzn. dwutlenku węgla, metanu, ozonu, podtlenku azotu, chlorofluorowęglowców. Działanie ich w atmosferze podobne jest do działania szklarni. Kumulacja tych gazów w atmosferze jest w dużej mierze wynikiem działalności gospodarczej człowieka. Zatrzymują one w atmosferze promieniowanie podczerwone (ciepło), które normalnie z powierzchni Ziemi uchodzi w przestrzeń. Zatrzymane ciepło ogrzewa atmosferę i wody oceanów. Wpływ ocieplenia klimatu na życie na Ziemi jest trudny do oceny (brak możliwości symulacji laboratoryjnej) i dokonuje się tego za pomocą modeli komputerowych. Ogólnie uznaje się, że może ono zaburzyć produkcję żywności, zniszczyć lasy, zatopić wielkie obszary lądów (podniesienie poziomów oceanów) i spowodować migracje milionów ludzi. Brak zgody wśród naukowców, co do nasilenia i skutków E.C. uniemożliwia osiągnięcie zgody, co do konieczności i sposobów walki z E.C.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.