EFEKT BOHRA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EFEKT BOHRA

określa się tym efektem zdolność oddawania tlenu przez czerwony barwnik krwi - hemoglobinę, tkankom. Ostre zmiany stężenia wodoru mają wpływ na krzywą dysocjacji hemoglobiny utlenowanej. Kwasica - powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji w prawo gorsze powinowactwo hemoglobiny do tlenu i łatwiejsze oddawanego tkankom. Zasadowica
-przesunięcie w lewo powoduje zmniejszenie oddawania tlenu tkankom. W przewlekłej kwasicy i zasadowicy proces ulega modyfikacji.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.