EFEKT BALONU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EFEKT BALONU

gwałtowne wypchnięcie nurka z głębin wodnych na powierzchnię, gdy powietrze wtłaczane do skafandra jest pod nadmiernym ciśnieniem względem głębokości nurkowania. Dojść może do ciężkich uszkodzeń ciała w związku z nagłą dekompresją (nagłe rozprężenie się pęcherzyków gazu).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.