EDWARDSA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


EDWARDSA ZESPÓŁ

trisomia 18; choroba genetyczna spowodowana obecnością dodatkowego chromosomu nr 18. Przyczyną choroby jest nondysukcja (niezdolność chromosomów do podziału) w I lub II podziale mejotycznym. Główne objawy i zaburzenia w zespole Edwarda to: głębokie opóźnienie umysłowe, niska masa urodzeniowa, deformacje czaszki, stóp i rąk, wady oczu, anomalie szkieletu, wady wewnętrznych narządów. Częstość występowania ocenia się na 1:30000, przy czym około 95% płodów z zespołem Edwardsa ulega poronieniu; 30% dzieci, które przyjdą na świat umiera w pierwszym miesiącu życia, a tylko 10% przeżywa 1 rok. Ryzyko urodzenia chorego dziecka wzrasta wraz z wiekiem matki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.