ECHOKARDIOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ECHOKARDIOGRAFIA

badanie serca przy użyciu fal ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) za pomocą odbitych, pulsujących fal akustycznych. W badaniu tzw. kolorowego Dopplera rejestruje się szybkość i objętość krwi w układzie sercowo-naczyniowym. E. stosuje się w diagnostyce wad zastawkowych, ocenie mięśnia serca (grubość, ogniska martwicy: zawał, stłuczenie, wady wrodzone np. ubytki), ocenie worka osierdziowego i dużych naczyń klatki piersiowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.