ECHOGENICZNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ECHOGENICZNOŚĆ

termin stosowany w ultrasonografii, odnoszący się do cech budowy narządów i innych struktur wewnętrznych organizmu, określany na podstawie analizy charakteru odbić (echa). Pozwala zróżnicować prawidłowy obraz narządu od np. zmian zapalnych oraz odróżnić jednorodność struktury od zmian ogniskowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.