ECHOENCEFALOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ECHOENCEFALOGRAFIA

badanie mózgu przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych z wytworzeniem graficznego obrazu wybranych jego części. Jest przydatna w wykrywaniu krwotoków lub wodogłowia u dzieci poniżej 2 roku życia (niezarośnięte szwy i ciemiączka czaszki). U starszych wyparte przez tomografię komputerową.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.