ECHO-WIRUSY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ECHO-WIRUSY

wirusy mogące wywoływać wiele chorób, m. in.: zapalenie opon mózgowych, letnie biegunki, schorzenia gorączkowe i wysypki skórne. Najczęściej objawowe zakażenia występują u małych dzieci. Szeroko rozpowszechnione jest nosicielstwo E.-W.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.