ECHO ULTRAD¬WIĘKOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ECHO ULTRAD¬WIĘKOWE

fala odbita od przeszkody i powracaj±ca do głowicy (nadawczo-odbiorcza). Odległo¶ć, jak± przebyła fala oraz stopień jej odbicia s± obrazowane na ekranie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własno¶ci± firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialno¶ci za informacje na niej podane.